Послуги

УКРІНМАШ – 25 років досвіду на міжнародному ринку!

Державне підприємство «Укрінмаш», що входить до складу Державного концерну «УКРОБОРОНПРОМ» було засновано в 1991 році. Укрінмаш є однією із провідних українських компаній-спецекспортерів. Стратегія Підприємства націлена на розвиток експортного потенціалу підприємств оборонно-промислового комплексу та розширення міжнародного співробітництва у військово-технічній сфері.

До основних послуг Підприємства-експортера входять:

 • здійснення операцій з експорту, імпорту та реалізації на внутрішньому ринку продукції, технологій і послуг військового та спеціального призначення, а також товарів, що містять державну таємницю;
 • надання представницьких послуг українським та іноземним підприємствам та організаціям у здійсненні зовнішньоекономічних операцій, а також залучення нерезидентів для виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів);
 • надання маркетингових, рекламних, консультаційних та посередницьких послуг;
 • проведення маркетингових досліджень;
 • надання послуг суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності з попереднього розгляду їх документів щодо можливості здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають експортному контролю та підготовки документів до подання на розгляд Держекспортконтролю;
 • брокерські послуги;
 • неспеціалізована оптова торгівля;
 • участь у науково-дослідних та проектно-конструкторських роботах з метою удосконалення існуючої, створення та виробництво нової продукції військового та спеціального призначення;
 • участь у розробці та впровадженні у виробництво новітніх досягнень науки та техніки, прогресивних технологічних процесів;
 • розробка та впровадження програм по залученню в Україну передових технологій, сучасних методів виробництва тощо;
 • трансфер технологій, а також експорту та імпорту наукової, науково-технічної продукції та технологій;
 • організація навчання українських та іноземних фахівців у сфері реалізації продукції;
 • впровадження інвестиційної діяльності за рахунок власних та залучених коштів;
 • операції з цінними паперами;
 • послуги з організації ремонту та технічного обслуговування озброєння та військової техніки;
 • надання інженерно-консультаційних послуг;
 • проведення технічної та цінової експертизи стосовно товарів військового призначення;
 • утилізація військової та спеціальної техніки, реалізація одержаних внаслідок цього матеріалів та речовин.

Державне підприємство «Укрінмаш» має право надавати інші види послуг, що не заборонені чинним законодавством України.