Під час робочого візиту Президента України Володимира Зеленського до США
міністр оборони України і міністр оборони США підписали Рамкову угоду щодо
стратегічних основ оборонного партнерства між Міністерством оборони
України та Міністерством оборони США.
Цей документ є результатом фундаментального поглиблення співпраці між обома
країнами за науково-технічним та військово-технічним напрямами.
Угода дасть змогу досягти таких важливих результатів:
● надання правових основ для укладання контрактів з реалізації спільних
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в оборонній
сфері;
● створення умов для впровадження передових оборонних технологій,
започаткування проєктів у сфері модернізації озброєння та військової
техніки із залученням інвестицій американської сторони;
● реалізація заходів з проведення тестувань озброєння і військової
техніки з використанням обладнання та технологій, відсутніх в Україні;
● залучення українських науково-дослідних установ до виконання
проєктів американської сторони, просування продукції та послуг обох
держав на ринках третіх країн з урахуванням стандартів країн – членів
НАТО;
● використання новітнього обладнання, відсутнього в Україні, для
проведення науково-дослідних робіт, перевірки результатів та
оцінки їх ефективності.
У підсумку угода дасть змогу Україні спільно з США працювати над подальшим
розвитком озброєння та військової техніки із залученням американських
інвестицій. На практиці це буде здійснюватись шляхом реалізації спільних
проєктів, у результаті чого будуть створюватись нові або удосконалюватися наявні
зразки озброєння і техніки, що підвищить здатність української армії протистояти
агресору.
Раніше розглядалася можливість отримання Україною статусу основного союзника
США поза НАТО, але зазначена угода передбачає значно змістовнішу і сильнішу
взаємодію.
У чому полягають переваги від укладення угоди порівняно з отриманням статусу
основного союзника США поза межами НАТО – дивіться у порівняльній таблиці.